header

Website as a support source of the TECHNICAL ENGLISH. It belongs to the CFGM d'Obres d'Interior, Decoració i Rehabilitació (Lloc de suport per al mòdul ANGLÉS TÈCNIC, del CFGM d'Obres d'Interior, Decoració i Rehabilitació)

Here you will found all the sources and supports related to class learnings. Moreover, you can also upload any requested tasks (A aquest lloc trobaràs tots els suports i recursos digitals emprats al llarg de les classes, a més de poder penjar les tasques sol·licitades a l'alumnat)

Lloc de suport per al mòdul PARTICIONS PREFABRICADES, del CFGM d'Obres d'Interior, Decoració i Rehabilitació. En concret, per a la part de les particions tradicionals.

A aquest lloc trobaràs tots els suports i recursos digitals emprats al llarg de les classes, a més de poder penjar les tasques sol·licitades a l'alumnat.