CONCEPTES BÀSICS I ACTIVITATS ARTÍSTIQUES PRÀCTIQUES REALITZADES AMB APLICACIONS INFORMÀTIQUES:

DISSENY VECTORIAL: DRAW DE LIBREOFFICE

MAPA DE PÍXELS: GIMP

EDICIÓ DE VÍDEO

EDICIÓ DE SO