Assignatura d'Àmbit científic i matemàtic per als alumnes de 3r d'ESO dins del programa de millora de l'aprenentatge i el rendiment (PMAR). Aquest àmbit inclou les assignatures de Matemàtiques, Biologia i Geologia i Física i Química.