Curs de Matemàtiques i Física i Química per 2n ESO E àmbits.