Curs de comunicació audiovisual de 1er d'ESO ( Optativa en el curs de 1er )