Mètode de projectes tecnològics

Representació Gràfica

Materials: els plàstics

Electricitat

Informàtica: Edició de textos, full de càlcul, dibuix assistit per ordinador