Estudiarem la composició, estructura ,tipus i funcions dels àcids nuclèics.