Cursos dins del Pla autònom de formació del centre i altres de formació.