Lloc de suport per al mòdul REPLANTEJAMENTS DE CONSTRUCCIÓ de docència en Anglés, del CFGS Projecte d'Edificació.

A aquest lloc trobaràs tots els suports i recursos digitals emprats al llarg de les classes, a més de poder penjar les tasques sol·licitades a l'alumnat.