Secció per als mòduls de 1r d'ASIX

1r ASIX - PAX - Planificació i Administració de Xarxes 

IES Dr. Lluís Simarro

Curs 2017-2018

1r ASIX - LMSGI - Llenguatges de Marques - IES SIMARRO (17/18)

1r ASIX - GBD - Gestió de bases de dades - IES SIMARRO (17/18)

Web dedicada a la asignatura para el grupo de ASIX: Fundamentos del hardware