Categoria principal del departament d'informàtica per a cicles formatius.