En aquest curs anem a trobar tots els recursos que anem a treballar al llarg del curs 2020/2021 a l´àmbit científic, tant ciències com matemàtiques.

2FPB Informàtica - Ciéncies

Ciències aplicades: Matmàtiques i Ciències de la Naturalesa