El Departament d'Arts Plàstiques de l'IES Dr. Lluís Simarro us dóna la benvinguda al nostre espai docent.
Arxiu d’entrades
Connectar

Posts Tagged ‘axonomètric’

“Diedrom”

 

 “Diedrom”

El Departament d´Educació de la Generalitat de Catalunya, va publicar una aplicació amb la qual podem ensenyar -nos d’una forma eficaç a visualitzar peces i les seues projeccions dièdriques. El programa ens permet anar creant les nostres figures molt fàcilment canviar els colors i per si açò fora poc, podem moure’ns per l’espai i comprovar la planta l’alçat i el perfil de la figura.